Privacyverklaring

UW GEGEVENS WORDEN NIET AAN DERDEN VERKOCHT.
De Hebberij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Hebberij kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van De Hebberij, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Hebberij verstrekt. De Hebberij kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres –Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bv door een profiel op onze website te maken – Gegevens over uw activiteiten en surfgedrag op onze website – Internetbrowser en apparaat type.

WAAROM DE HEBBERIJ UW GEGEVENS NODIG HEEFT
De Hebberij verwerkt uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van uw bestellingen, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. De Hebberij verwerkt ook persoonsgegevens omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld voor belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
De Hebberij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar vanwege toepasselijke administratieve verplichtingen voor de belastingdienst.

DELEN MET DERDEN
De Hebberij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld: vermelding van de door uw opgegeven gegevens op een te verzenden pakket) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan svp contact met ons op via mail: info@dehebberij.nl of telefonisch: 06-46495825. Wij zullen de ongewenste informatie dan verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De Hebberij neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van De Hebberij) tussen zit.

GOOGLE ANALYTICS
De Hebberij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Hebberij heeft hier geen invloed op. De Hebberij heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Hebberij. De Hebberij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Hebberij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL CERTIFICAAT
De website van de Hebberij maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. (Zie het slotje en het woord veilig bij het webadres bovenin de balk) Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail: info@dehebberij.nl of telefonisch: 06-46495825 .

COOKIES
De Hebberij gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Hebberij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast plaatsen wij cookies die jou surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij hebben google niet toegestaan de verkregen analystics informatie te gebruiken voor andere google diensten. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/