Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden de Hebberij
Artikel 1:Algemeen 

1.1 Op alle leveringen en diensten van de Hebberij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Het Nederlandse recht is van toepassing.
1.2 Door te bestellen gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Hebberij.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming
De Hebberij
Website: www.dehebberij.nl
Mail: info@dehebberij.nl
Laageindsedijk 28
5447 PC Rijkevoort
Tel. 06-46495825
KvK: 17277480
BTW: NL1664.73.261.B01

Artikel 3 Prijzen en betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling kan plaatsvinden:
– via betaallink die u van de Hebberij ontvangt nadat u de bestelling verstuurd heeft;
– vooraf overmaken;
– contant betalen bij bezorgen of afhalen van de goederen.
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van de Hebberij een bevestiging per e-mail. Hierop staat de specificatie van uw aankoop, het totaalbedrag, verzend- of transportkosten en de bankgegevens van de Hebberij. In overleg met de klant wordt de betalingswijze overeengekomen.
Artikel 4 Bezorgen
We kunnen bedden en meubelen tegen meerprijs bij u thuis bezorgen en monteren. In samenspraak met de klant zal een datum en tijdstip vastgesteld worden. Levering is op de begane grond. Indien er niet op de begane grond geleverd kan worden dient dit vooraf door de klant aangegeven te worden. Er dient iemand aanwezig te zijn op het afleveradres om hulp te bieden bij het tillen van de bedden, lattenbodems, matrassen of meubelen. Indien er niemand aanwezig is bij aflevering, indien de goederen zonder hulp niet gelost kunnen worden of indien het afgesproken (restant)bedrag niet betaald kan worden dan gaan de goederen retour en worden de bezorgkosten in rekening gebracht bij de klant.

Kleine meubelen en accessoires worden verzonden per post (TNT),
Alle artikelen worden vooraf zorgvuldig gecontroleerd en deugdelijk ingepakt , de Hebberij is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of verlies van de bestelling tijdens de verzending door TNTpost .

Artikel 4a Montage 

Onze artikelen dienen door de klant gemonteerd te worden, tenzij er vooraf is overeengekomen dat de Hebberij de artikelen zal monteren.
Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5a – Herroepingsrecht bij levering van maatwerk
1. Het herroepingsrecht vervalt bij antieke bedden en meubelen die in opdracht van de klant op maat gemaakt worden, in opdracht van de klant in een bepaalde kleur geleverd dienen te worden of in opdracht van de klant besteld dienen te worden. De lattenbodems en matrassen bestellen wij uitsluitend in opdracht van de klant, deze kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 5b – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 Retourzendingen
De koper is aansprakelijk voor het retourneren van de produkten aan de verkoper op eigen kosten. De koper dient er zorg voor te dragen dat de produkten onbeschadigd en in dezelfde staat en verpakking als ontvangen bij de verkoper aankomen. Als de geretourneerde produkten niet bij de verkoper aankomen in de staat zoals oorspronkelijk geleverd, dan behoudt de verkoper het recht om alleen een gedeelte terug te betalen of zal de verkoper de koper adviseren bij de koerier te claimen. Dit geldt ook indien de goederen beschadigd zijn ontvangen en de koper de verkoper niet toestaat deze beschadigde delen gratis te vervangen. De koper heeft de goederen ontvangen en wil deze terugzenden omdat men van mening verandert is. Op maat gemaakte artikelen en artikelen die in opdracht van de klant zijn besteld zijn uitgesloten van het retour en annuleringsbeleid met betrekking tot de bepalingen omtrent het verkopen op afstand.

Artikel 7 Garantie en klachten
Onze kwaliteitsstandaard is hoog, bestellingen worden zorgvuldig gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze worden verzonden.

7.1 Indien een product beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 3 dagen na aflevering via de email aan info@dehebberij.nl te melden, gemotiveerd en met relevant bewijs. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument het recht op herstel, vervanging, levering van het ontbrekende of restitutie van het koopbedrag.

7.2 De Hebberij behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.

7.3 De Hebberij streeft naar het leveren van duurzame kwaliteit. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat het geleverde product niet voldoet aan de kwaliteitsverwachting, dan kan de klant dit per email (info@dehebberij.nl) binnen 3 werkdagen aan de Hebberij laten weten. De Hebberij zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant betreffende de afwikkeling.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
De Hebberij is niet gehouden tot vergoeding van enige schade,direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen of zaken:
* Indien het produkt niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft
* Door gebruik van het produkt door cliënt of door derden, behalve indien, door de cliënt te bewijzen , sprake zou zijn van opzet of schuld van de leverancier.

Artikel 9 Overmacht
De Hebberij is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van de Hebberij vallen, o.a. extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of -stagnaties, postvertragingen- of stagnatie of stakingen.

Artikel 10 eigendomsrecht en copyright
10.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan de hebberij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

10.2 Niets van onze website www.dehebberij.nl mag zonder toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of verspreidt. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie is verboden. Onze gehele website inclusief tekst, lay-out, foto`s, productinformatie valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.

Geef een reactie